Determinarea continuțului de formaldehidă

Determination of formaldehyde continuity

Formaldehida este un COV care se găsește în mod natural și este omniprezent, dar expunerea la niveluri mai mari decât cele normale de formaldehidă poate declanșa reacții periculoase.

Produsele care pot conține formaldehida sunt plăcile pe bază de lemn, care intra în categoria materialelor de construcții și a mobilierului (PAL, MDF, placaj și adezivii care intră în componența plăcilor). 

Prin urmare, substanța este strict reglementată în UE, atât prin reglementări comunitare, cât și prin legi naționale aplicate de mai multe state membre ale UE. Aceste restricții se referă în general la limitele de conținut, migrare sau emisii. Pe scurt, produsele și materialele care conțin niveluri peste limitele stabilite nu pot fi vândute în UE.

Formaldehida este listată în Anexa XVII ca una dintre substanțele restricționate de REACH. În special, formaldehida este clasificată drept cancerigen de categoria 1B, iar valorile sale maxime tolerabile în produsele de larg consum sunt în general stabilite la 0,1%.

Studiile au arătat că mobilierul este o sursă potențială de poluare interioară, iar cauzele sunt legate de emisiile de substanțe periculoase din panourile, vopselele și acoperirile pe bază de lemn. Din 2006, odată cu clasificarea formaldehidei ca substanță cancerigenă, situația legislativă și de reglementare internațională a trecut prin schimbări profunde, necesitând certificarea obligatorie și nu doar voluntară a produsului.

Pentru materialele de constructie pe baza de lemn, in Europa, a fost definit standardul armonizat EN 13986, care reglementează cerințele pentru utilizarea acestora și clasa de emisii E1.

  • SR EN 13986+A1:2015Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

Pentru produsele pe baza de lemn care intra in componenta mobilierului standardele europene care reglementeaza cerintele de utilizare si clasa de emisii E1, sunt:

  • SR EN ISO 12460-3:2020 Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei de aldehidă formică. Partea 3: Metoda analizei gazului
  • SR EN ISO 12460-5:2016 Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei de aldehidă formică. Partea 5: Metoda de extracţie (denumită metoda cu perforator)
  • SR EN 717-1:2005 Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei de aldehidă formică prin metoda camerei

Astfel pentru a avea siguranța că produsele pe baza de lemn conțin cantitățile de formaldehidă stabilite de diferitele reglementări, producatorii sau distribuitorii de placi pe baza de lemn și mobilier pot efectua încercari care sa confirme încadrarea în valorile de admisibilitate.

Laboratorul NAȚIONAL AL LEMNULUI ȘI MOBILEI QUALITY CERT acreditat RENAR, efectueză încercări pentru determinarea emisiei de aldehidă formică prin metoda perforator, conform SR EN ISO 12460-3:2020 și SR EN ISO 12460-5:2016.