Informare referitoare la standardul național SR 770:2020, Mobilier de lemn. Condiții generale de calitate

Informare referitoare la standardul național SR 770:2020, Mobilier de lemn. Condiții generale de calitate

Scurtă prezentare a utilității și aplicabilității lui SR 770:2020

O primă informare este cea referitoare la standardul național SR 770:2020, Mobilier de lemn. Condiții generale de calitate, o scurtă prezentare a utilității și aplicabilității lui.

Acest standard a fost revizuit în 2020 și a fost aprobat de Comitetul Tehnic 118 ASRO, la data de 31.08.2020.

O scurtă prezentare a utilității și aplicabilității lui:

  • Domeniul de aplicare al standardului este acela de stabilire a “cerințelor tehnice de calitate şi cerinţelor de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească mobilierul de lemn masiv, şi/sau materiale pe bază de lemn şi/sau în asociere cu alte materiale(metale, materiale plastice, sticlă etc.)
  • Conform preambulului “se urmăreşte punerea la dispoziţia producătorilor de mobilier a unor referinţe de calitate în conformitate cu standardele europene şi condiţiile actuale de pe piaţă. Se includ, de asemenea, condiţiile de asigurare a securităţii consumatorului şi de verificare a conformităţii produselor.

Standardul SR 770:2020, rezultă ca este în esență un ghid cu indicații referitoare la standardele naționale, europene și internaționale cu referire la produsul “mobilier”.

Rolul acestui standard este de a crea o bază standardizată pentru toate etapele fabricării și comercializării mobilierului. Aceste etape se referă la concepție(materiale și soluții tehnice), achiziție, proces de producție, livrare și informații pentru clienți, toate spre a sprijini principiul „condiții de calitate”.

Informațiile din SR 770:2020 se grupează astfel:

Standarde referitoare la cerințele generale tuturor tipurilor de mobilier: despre materia primă și materialele din componența mobilierului, despre calitatea finisajului și a altor straturi de acoperire a suprafețelor, despre calitatea produse tapițate,etc. și informațiile despre produs(către consumator). Aceste informații sunt utile în procesul de fabricație și se pot utiliza pe întreg parcursul procesului de fabricație a mobilierului.

Standarde referitoare la conformitatea mobilierului din punct de vedere al securității și rezistențelor mecanice ale mobilierului. Aceste standarde la rândul lor se grupează, în funcțiile de domeniile lor de aplicare în:

  • standarde care prevăd parametrii de încercare și cerințele de conformitate(rezultate admisbile) ale tipurilor de mobilier (mai sus enumerate), dar în funcție de utilizarea acestora de către clientul final/consumator;
  • standarde care prevăd metodele de încercare ale tipurilor de produse de mobilier(mobilier pentru ședere, mobilier pentru depozitare, mobilier pentru servit masa și de lucru, mobilier pentru odihnă,etc.). Activitățile prevăzute de aceste standarde sunt acreditate de RENAR(Organismul National de Acreditare a Laboratoarelor din Romania).

Acreditarea RENAR cuprinde metodele de încercare și  se referă la recunoașterea competențelor unui laborator privind activități de testare a produselor finite din lemn.

Exemplu:

Standardul care prevede metode de încercare ale mobilierului pentru ședere este SR EN 1728, și

Standardele care prevad parametrii de încercare și cerințele de securitate, rezistentă și durabilitate, în funcție de utilizare sunt:

  • SR EN 12520, Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru scaune de uz casnic;
  • SR EN 12727, Mobilier. Scaune dispuse în rânduri. Cerinţe de securitate, rezistenţă şi durabilitate ;
  • SR EN 16139, Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru scaune cu alte utilizări decât cele casnice.

Aceste informații sunt utile în etapa de concepție și în procesul de fabricație, iar verificările se efectuează numai în laboratoare specializate.

Sperăm ca informațiile prezentate să vă ajute și să aibe ca rezultat patrunderea mai ușoară pe piața europeană și internaționala de mobilier!

A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună este un succes! (Henry Ford)