Quality Cert

Certificari sisteme management

Certificari ale sistemelor de management pentru calitate, mediu, securitate si sanatate in munca, securitatea informatiei, responsabilitate sociala, siguranta alimentelor

Certificari
produse

Certificari ale produselor pentru constructii (aplicare marcaj CE), certificarea produselor pentru domeniul voluntar

Laboratoare incercari materiale

Laborator incercari lemn/mobila
Laborator incercari materiale de constructii

Cine suntem?

Suntem organism de certificare de prestigiu, acreditat RENAR, si oferim excelenta in domeniul certificarilor incepand din anul 2001.

Suntem membru PSC, Eurocert Building, ASRO, RNLC, ACRM, RENAR.

Suntem notificati la nivel european si inscrisi cu nr. NB 1870 in jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru evaluarea conformitatii produselor.

Suntem initiatorii la nivel national al sistemului de certificare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din domeniul constructiilor.

Ce ne recomanda?

Ne recomanda experienta de peste 17 ani in domeniu, personalul de o inalta competenta profesionala si, mai ales, siguranta calitatii serviciului prestat.

Oferim servicii complete de certificare, la preturi avantajoase si in cel mai scurt timp posibil, inclusiv toata gama de incercari in cazul certificarii performantei produselor.

Derularea activitatilor de certificare se face la nivelul prevederilor standardelor SR EN ISO/CEI 17021:2015 pentru sistemele de management si SR EN ISO/CEI 17065:2014 pentru produse.