Acreditări și notificări

Notificare Comisia Europeana

Organismul nostru de certificare Quality- CERT S.A. este notificat la nivel european si inscris cu nr. de identificare NB 1870 in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

Notificare europeana NB 1870

Acreditare EA MLA – RENAR, Romania

Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
Asociaţia este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 şi in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 şi funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei. Supravegherea legalităţii activitaţilor RENAR se face în conformitate cu reglementările aplicabile in vigoare.

Certificat acreditare nr. ON 071

Organism de certificare ce indeplineste cerintele SR EN ISO/CEI 17065:2013 si  este acreditat pentru realizarea sarcinilor specifice de terta parte de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii prevazute de Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 cu modificarile ulterioare.

Certificat acreditare nr. ON 102

Laboratorul de Incercari al QUALITY CERT ca Organism de certificare ce indeplineste cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2018 si este acreditat pentru realizarea sarcinilor specifice de terta parte de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii prevazute de Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 cu modificarile ulterioare.

Certificat acreditare nr. SM 060

Organism de certificare ce indeplineste cerintele SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 si este acreditat pentru certificarea SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII (ISO 9001) SI DE MEDIU (ISO 14001).

Certificat acreditare nr. PR 027

Organism de certificare ce indeplineste cerintele SR EN ISO/CEI 17065:2013 si  este acreditat pentru certificarea produselor.

Certificat acreditare nr. LI 535

Accreditation certificate no. LI.535 (EN)

Laboratoarele de incercari ale Quality-Cert S.A.:

  1. Laboratorul de incercari pe materiale de constructii– Pipera;
  2. Laboratorul National pentru Industria Lemnului si Mobila– Titan;

indeplinesc cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2018 si sunt acreditate pentru efectuarea de incercari.