Acreditări și notificări

Notificare Comisia Europeana

Organismul nostru de certificare Quality- CERT S.A. este notificat la nivel european si inscris cu nr. de identificare NB 1870 in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

Notificare europeana NB 1870

Acreditare EA MLA – RENAR, Romania

Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
Asociaţia este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 şi in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 şi funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei. Supravegherea legalităţii activitaţilor RENAR se face în conformitate cu reglementările aplicabile in vigoare.

Certificat acreditare nr. ON 071 – Organism de certificare ce indeplineste cerintele SR EN ISO/CEI 17065:2013 si  este acreditat pentru realizarea sarcinilor specifice de terta parte de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii prevazute de Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 cu modificarile ulterioare.
Certificat acreditare nr. ON 102 – Laboratorul de Incercari al QUALITY CERT ca Organism de certificare ce indeplineste cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2018 si este acreditat pentru realizarea sarcinilor specifice de terta parte de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii prevazute de Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 cu modificarile ulterioare.
Certificat acreditare nr. SM 060 – Organism de certificare ce indeplineste cerintele SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 si este acreditat pentru certificarea SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII (ISO 9001) SI DE MEDIU (ISO 14001).
Certificat acreditare nr. PR 027 – Organism de certificare ce indeplineste cerintele SR EN ISO/CEI 17065:2013 si  este acreditat pentru certificarea produselor.
Certificat acreditare nr. LI 535Laboratoarele de incercari ale Quality-Cert S.A.:

  1. Laboratorul de incercari pe materiale de constructii– Pipera;
  2. Laboratorul National pentru Industria Lemnului si Mobila– Titan;

indeplinesc cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2018 si sunt acreditate pentru efectuarea de incercari.