Fluxul de certificare

Etapa si activitatea

 1. Scrisoarea de intentie
 2. Confirmare oferta
 3. Achizitionarea Mapei cu documentele informative MD-OHSAS
  1. Depunere cerere + chestionar , alte documente
 4. 4. Evaluare preliminara
  1. Contractare
 5. 5. Audit documente
 6. 6. Audit de certificare initiala stadiul I
  1. Evaluare documente
  2. Vizita la fata locului
 7. 7. Audit de certificare initiala stadiul II
  1. Evaluarea in conformitate cu cerintele standardului
 8. Audit urmarire (daca este cazul)
 9. Evaluare finala
 10. Emitere Certificat
  QUALITY CERT SOLICITANT
1

 

  Transmiterea Cererii initiale

 • datele initiale (nume, adresa, modalitate de contact);
 • domeniile de activitate pentru care se solicita certificarea.
2 Confirmarea ofertei
Analizarea domeniilor solicitate si incadrarea in domeniile acreditate QUALITY CERT 
3 Achizitionare MD-OHSAS
 
 • Transmitere Mapa de Documente
 • Transmitere Cerere si Chestionar completate;
 • Documentatie OHSAS (SSM).
4 Evaluare preliminara-contractare

Perfectare Contract de Certificare

5 Audit documente

 • Analiza documentelor si identificarea neconformitatilor (daca este cazul).
 

 • Stabilire si implementare actiuni corective (daca este cazul).
6 Audit stadiul 1

 • Efectuarea vizitei la fata locului si evaluarea documentatiei sistemului de securitate si sanatate în munca si a conformi- tatii cu reglementarile în vigoare.
 • Intocmire Raport de audit stadiul 1.
 

 • Asigurarea conditiilor privind desfasurarea auditului stadiul 1.
7 Audit stadiul 2 (audit de certificare)

 • Evaluarea detaliata a modului in care sunt implementate cerintele din specificatia de referinta;
 • Intocmirea Raportului de Audit stadiul 2.
 

 • Asigurarea conditiilor privind desfasurarea auditului;
 • Stabilirea si implementarea actiunilor corective;
 • Transmiterea Rapoartelor cu actiunile corective stabilite.

 

8 Audit urmarire (daca este cazul)

 • Derularea auditului de urmarire;
 • Intocmirea Raportului de Audit de urmarire.

 

 

 • Asigurarea conditiilor pentru evaluarea actiunilor corective implementate.

 

9 Evaluarea finala

 • Prezentarea si luarea deciziei in Consiliul de Certificare de acceptare/respingere propunere certificare. 
10 Emitere Certificat de Conformitate – valabil 3 ani de la data aprobarii de Consiliul de Certificare.