Domenii de certificare acreditate ESYD - SMM

Domenii de certificare acreditate ESYD – SMM:

 

Exploatare în carieră a pietrei ornamentale şi de construcţie, calcar, gips, cretă şi ardezie (gresie). (8.11)
Activităţi de servicii anexe pentru activităţi miniere şi de exploatarea carierelor.(9.9)
Tăierea şi rindeluirea lemnului. (16.1)
Fabricarea pentru alţi constructori a tâmplăriei şi a altor elemente de dulgherie.(16.23)
Fabricarea ambalajelor din lemn.(16.24)
Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului.(19.2)
Fabricarea produselor chimice de bază, îngrăşămintelor şi produselor azotoase , materialelor plastice şi cauciucului sintetic în forme primare.(20.1)
Fabricarea vopselelor, lacurilor şi acoperirilor similare, a cernelurilor de tipografie şi masticurilor. (20.3)
Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale. (20.6)
Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice.( 22)
Fabricarea sticlei şi produse din sticlă. Fabricarea de produse refractare. Fabricarea de materiale de construcţii pe bază de argilă. Fabricarea articolelor din ceramică menajere şi ornamentale. Fabricarea obiectelor sanitare din ceramică. Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică. Fabricarea altor produse tehnice din ceramică. Fabricarea altor produse ceramice. Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului. Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos.Fabricarea betonului, mortarului Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei. Fabricarea de produse abrazive şi produse din minerale ne-metalice. n.e.c. (23)
Fabricare de fier şi oţel şi fero-aliaje sub forme primare. .(24.1)
Fabricarea de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii aferente acestora, din oţel. (24.2)
Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului. Laminarea la rece a barelor. Laminarea la rece a benzilor înguste. Formarea la rece sau îndoirea.Trefilarea la rece. (24.3)
Producţia de metale preţioase. Producţia de aluminiu. Producţia de plumb, zinc şi cositor. Producţia de cupru. Producţia altor metale neferoase. (24.4)(cu excepţia a 24.46)
Fabricarea de constructii metalice.(25.1)
Fabricarea de cisterne, rezervoare şi containere din metal. (25.2)
Tratarea şi acoperirea metalelor. Operatiuni de macanica generala. (25.6)
Fabricarea altor produse prelucrate din metal. (25.9)
Fabricarea calculatoarelor şi echipamente periferice. (26.2)
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor de furnale. Fabricarea echipamentelor de ridicare şi manipulare. Fabricarea masinilor şi echipamente pentru birou (cu excepţia calculatoarelor şi echipamentelor periferice). Fabricarea masinilor- unelte portabile. Fabricarea echipamentelor frigorifice şi de ventilare pentru uz ne-menajer. Fabricarea altor masini-utilaje de utilitate generală n.c.a. (28.2)
Fabricarea de utilaje pentru metalurgie. Fabricarea de utilaje pentru minerit, exploatarea carierelor şi construcţii. fabricarea de utilaje pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului. Fabricarea utilajelor pentru producţia textilă, îmbrăcămintii şi a pielariei. Fabricarea utilajelor pentru producţia de hârtie şi carton asfaltat (mucava). Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului. Fabricarea altor utilaje de folosinţă specială n.c.a. (28.9)
Fabricarea de mobila. (31)
Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor.( 33.1)
Recuperarea materialelor. (38.3)
Construcţia de clădiri.( 41)
Lucrari de geniu civil.(42)
Activităţi speciale de construcţii. (43)
Comerţul cu ridicata şi cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor şi a motocicletelor. (45)
Comerţul cu ridicata, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor. (46)
Comerţul cu amanuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor. (47)
Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare (transfer, îndepărtare).(49.4)
Depozitare (înmagazinare) şi activităţi auxiliare pentru transport. (52)
Hoteluri si alte facilitati de cazare. (55)
Activităţi de arhitectură şi inginerie. Activitati de testari si analiza tehnica. (71)
Cercetare şi dezvoltare in ştiinţe naturale şi inginerie. (72.1)
Activitati de studiere a pieţei şi sondarea opiniei publice. (73.2)
Activitati de inchiriere şi închirierea în sistemul leasing a autovehiculelor. (77.1)
Activitati de inchiriere şi închirierea în sistemul leasing cu alte masini, echipamente şi bunuri (active) tangibile. (77.3)
Activitati ale agenţiilor Turistice si ale tur-operatorilor. (79.1)
Administraţia publica generala, economică şi socială . (84.1)