Domenii de certificare acreditate RENAR

Domenii de certificare acreditate de RENAR:

 • Alte activitati extractive CB 14 (minus 143, 144);
 • Fabricarea lemnului si a produselor din lemn DD 204;
 • Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obtinute prin rafinarea petrolului si a combustibililor nucleari DF 23 (fara 231, 233);
 • Fabricarea substantelor si a produselor chimice DG 24 (fara 241, 242, 244, 245);
 • Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice DH 25;
 • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice DI 26;
 • Industria metalurgica si a produselor din metal DJ 27, 28 (fara 2741, 275, 283, 284);
 • Industria de masini si echipamente DK 29 (fara 291, 293, 294, 296, 297);
 • Industria de echipamente electrice si optice DL 300;
 • Alte activitati industriale DN 26, 37 (exclusiv 362, 363, 364, 365, 366);
 • Energia electrica si termica, gaze, ape E 40;
 • Constructii F 45;
 • Comert cu ridicata si amanuntul, întretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor;
 • Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule G 50 (501, 502, 503, 511, 515, 518, 519);
 • Transport, depozitare si comunicatii I 602;
 • Tranzactii imobiliare, închirieri si activitati de servicii prestate în principal întreprinderilor K 71, 73, 742, 743,
 • Administratie publica L 7514.