Fluxul de certificare

Etapa si activitatea

 1. Scrisoarea de intentie
 2. Confirmare oferta
 3. Achizitionarea Mapei cu documentele informative MDP
  1. Depunere cerere + chestionar , alte documente
 4. Evaluare preliminara
  1. Contractare
 5. Audit documente
 6. Audit certificare initiala Faza1 ( dupa caz )
 7. Audit certificare initiala ( Faza2 )
  1. Inspectie pe flux
 8. Incercari initiale de tip pe esantionul prelevat de producator
 9. Audit urmarire (daca este cazul)
  1. Inspectie pe flux
 10. Evaluare finala
 11. Emitere certificat

 

QUALITY CERT SOLICITANT
1 Transmiterea Cererii initiale

 • datele initiale (nume, adresa, modalitate de contact)
 • domeniile de activitate pentru care se solicita certificarea
2 Confirmarea ofertei
Analizarea domeniilor solicitate si incadrarea in domeniile acreditate QUALITY CERT
3 Achizitionare MDP
Transmitere Mapa de Documente Transmitere Cerere si Chestionarcompletate, Documentatie CP
4 Evaluare preliminara-contractare

 • Perfectare Contract de Certificare  
5 Audit documente

 • Analiza documentelor si identificarea neconformitatilor (daca este cazul)
 • Stabilire si implementare actiuni corective (daca este cazul)
6 Vizita preliminara

Efectuarea vizitei preliminare atunci cand:

 • exista mai multe locatii iar din documentatia prezentata nu rezulta suficiente date priviind tehnologiile, controlul productiei in fabrica, caracteristicile produsului etc;
 • cand este necesar sa se evalueze actiunile corective stabilite la evaluarea documentatiei si/sau sa se verifice gradul de implementare a prevederilor documentelor;
 • Asigurarea conditiilor privind desfasurarea vizitei preliminare.
7 Audit de certificare

 • Derularea auditului de certificare pentru verificarea gradului de implementare a elementelor de sistem care conditioneaza calitatea produselor;
 • Derularea activitatii de inspectie privind verificarea controlului productiei in fabrica;
 • Verificarea rezultatelor obtinute de producator prin incercarile efectuate dupa un plan de verificare prestabilit;
 • Prelevarea esantioanelor pentru efectuarea incercarilor initiale de tip ( pentru sistemul de atestare a conformitatii 1+, 1);
 • Efectuarea de verificari/incercari pe fluxul de fabricatie si/sau pe produsul finit;
 • Introducerea raportului de audit, raportului de inspectie.
 • Asigurarea conditiilor privind desfasurarea auditului, inspectiei de certificare;
 • Stabilirea si implementarea actiunilor corective;
 • Asigura conditii pentru prelevarea esantioanelor.
8 Incercari pe esantionul prelevat
9 Audit urmarire

 • Derularea auditului de urmarire;
 • Intocmirea Raportului de Audit, Raportului de inspectie.
 • Asigurarea conditiilor pentru evaluarea actiunilor corective dupa caz;
10 Evaluarea finala

 • Analizarea de comitetele tehnice a rapoartelor de audit documente, de audit, de inspectie si de incercarile producator, incercari de tip initial;
 • Intocmirea raportului de evaluare finala;
 • Prezentarea si luarea deciziei in consiliul de certificare de acceptare/respingere propuse de certificare.
11 Emitere Certificat de Conformitate
Eliberare Certificat de Conformitate cu o valabilitate de 3 ani de la data aprobarii de Consiliul de Certificare.