Certificarea sistemelor de management al mediului ( SMM )

Avantajele certificarii sistemelor de management al mediului:

  • Demonstreaza angajamentul organizatiei de conformare cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat;
  • Declara angajamentul organizatiei de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii;
  • Identifica zonele/activitatile ce pot fi imbunatatite in scopul prevenirii accidentelor ecologice;
  • Identifica si da posibilitatea corectarii neconformitatii(lor) si realizarea actiunii(lor) pentru reducerea impacturilor de mediu ale acestora;
  • Da posibilitatea organizatiei de a raspunde la situatiile de urgenta si la accidentele reale si sa previna sau sa reduca impacturile de mediu adverse asociate acestora;
  • Confera incredere clientilor in politica responsabila a organizatiei privind protectia mediului inconjurator.

Mai multe informatii in format PDF:

Acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, modificarea si reinnoirea certificarii
 Politica si obiectivele in Domeniul Sistemului de Mediu 
Reguli generale de certificare pentru Certificarea Sistemelor de Management de Mediu 
Regulament de Utilizare a Certificatului pentru Sistemul de Management al Mediu 
Tratarea apelurilor, reclamatiilor, contestatiilor SMM 

Politica QC de tranzitie la SR EN ISO 9001-2015 respectiv SR EN ISO 14001-2015

INFORMARE CLIENTI cu privire la pregătirea si realizarea tranziţiei la standardul ISO 14001-2015