Sistemul de management al securitatii si sanatatii în munca (OHSAS)

Sistemul de management al securitatii si sanatatii în munca este o componenta a managementului general.

Acest sistem are drept scop:

  • Constientizarea angajatilor în cunoasterea si respectarea normelor si standardelor de securitate si sanatate în munca;
  • Eliminarea sau diminuarea factorilor de risc, de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;
  • Obtinerea unor performante superioare, din partea angajatilor, prin asigurarea starii de bine la locul de munca;
  • Perceptia favorabila din partea furnizorilor, beneficiarilor si a societatii în general.

SC QUALITY CERT SA efectueaza certificarea sistemelor de management al securitatii si sanatatii în munca conform cu exigentele specificatiei OHSAS 18001.

Implementarea si certificarea unui sistem de management al securitatii si sanatatii în munca (ocupationale) constituie un instrument eficace, pentru organizarea si concentrarea eforturilor unei organizatii, in vederea unei mai bune gestionari a riscurilor profesionale (accidente, incidente, boli profesionale) si a imbunatatirii considerabile a performantelor profesionale.

Certificarea sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale, pentru domeniile mentionate a fi acreditate la sistemul de management al calitatii.