Domenii de certificare acreditate ESYD - SMC

Domenii de certificare acreditate de ESYD-SMC:

 

EA 2

Alte activitati de minerit (exploatare miniera) si exploatarea carierelor.

EA 6

Prelucrarea lemnului.Fabricarea produselor din lemn.

EA 10

Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute prin prelucrarea titeiului si produselor rafinate din petrol.

EA 12

Fabricarea substantelor si a produselor chimice cu exceptia gazelor industriale. Fabricarea produselor chimice de baza, a ingrasamintelor si produselor azotoase, fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic in forme primare. Fabricarea vopselelor, lacurilor si acoperirilor similare, cerneluri tipografice si masticurilor. Fabricarea sapunurilor, detergentilor, produse de intretinere, cosmetice, parfumuri si preparate pentru toaleta. Fabricarea altor produse chimice cu exceptia fabricarii explozivelor. Fabricarea de fibre sintetice si artificiale.

EA 14

Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice.

EA 16

Fabricarea articolelor de beton, ciment, var, ipsos .Fabricarea betonului, fabricarea mortarului, fabricarea produselor din azbociment, taierea, finisarea si fasonarea pietrei, fabricarea de alte produse din minerale nemetalice

EA 17

Productia de metale feroase sub forma primara si de fero-aliaje. Productia de tuburi, tevi, profiluri tubulare si accesorii pentru acestea. Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului. Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase. Turnarea metalelor. Productia de aluminiu.
Fabricarea constructiilor metalice.Productia cisternelor, rezervoarelor si containerelor din metal. Productia de radiatoare (calorifere) si boilerelor (cazanelor) pentru incălzirea centrala. Forjarea, presarea, stantarea si formarea prin laminare a metalelor. Metaloceramica. Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala.
Fabricarea produselor de taiat, uneltelor si feroneriei (articolelor metalice). Fabricarea altor produse prelucrate din metal.

EA 18

Fabricarea echipamentelor pentru producerea si folosirea mecanizării electrice, cu excepţia aparaturii de zbor, vehiculelor şi motoarelor ciclice. Fabricarea altor utilaje de folosinta generala. Fabricarea utilajelor agricole si forestiere. Fabricarea masinilor si uneltelor. Fabricarea altor utilaje cu destinatie specifica. Fabricarea aparaturii casnice.

EA 19

Fabricarea calculatoarelor si echipamentelor periferice si computerelor pentru birou. Fabricarea utilajelor si aparaturii electrice. Fabricarea de aparate de radio, televizoare si echipamente si echipamentelor de comunicatii.

EA 23

Alte activitati de fabricare cu exceptia Codurilor 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

EA 28

Constructia cladirilor si lucrari degeniu civil, lucrari de constructii speciale.

EA 29

Vanzari de autovehicule. Intretinere si reparatii pentru autovehicule. Vanzari de piese si accesorii pentru autovehicule. Vanzare, intretinere si reparare a motocicletelor si pieselor conexe si accesoriilor. Comertul cu ridicata, comertul in detaliu si comertul cu comision, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor. Reparatii de bunuri personale si de menaj.

EA 30

Hoteluri si restaurante.

EA 31

Transport terestru, transport prin conducte. Transport pe apa. Transport aerian. Activitati de transport conexe si auxiliare ale agentiilor turistice si ale tur-operatorilor.

EA 32

Intermedieri financiare. Activitati pentru bunuri imobiliare (cadastru). Inchirieri.

EA 34

Activitati de arhitectura si inginerie, Consultanta tehnica,Cercetare dezvoltare.

EA 35

Activitati juridice si de contabilitate. Activitati de contabilitate si audit financiar (inspectie contabila). Consultanta impozite. Activitate de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice. Consultanta in activitate economica si industriala pentru afaceri si in management. Proprietati. Publicitate. Recrutarea fortei de munca si asigurarea de personal.

EA 36

Administratie publica.

EA 39

Colectarea si epurarea apelor uzate, activitati de salubritate si alte activitati similare (colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor, activitati si servicii de decontaminare.